loader-logo

Desk research – jak przeprowadzić i w czym może Ci pomóc?

Spis Treści

  Desk research to jedna z podstawowych technik badawczych. W skrócie – polega na wykorzystaniu danych zastanych, czyli takich, które już istnieją i nie trzeba ich wywoływać za pomocą ankiet czy wywiadów; zostały już zebrane i opracowane przez innych badaczy. 

  Na desk research mówimy często “badania bez wstawania z za biurka” – to dość trafne określenie bo większość potrzebnych informacji możemy znaleźć w internecie. Czasem koniecznie okazuje się jednak przespacerowanie do archiwum, biblioteki czy innego działu w firmie, aby odszukać pewne dokumenty, raporty czy zestawienia. 

  To wszystko sprawia, że desk research jest naprawdę wygodną metodą – zarówno jako pełnoprawne badanie, na przykład analiza konkurencji, jak i technika przygotowawcza, pozwalająca opracować dobre pytania do późniejszych wywiadów, ankiet czy eksperymentu.

  Do czego możemy wykorzystać desk research? 

  Jak wspomniałam na początku, to jedna z podstawowych, a przy tym najbardziej uniwersalnych technik. W pracy akademickiej właściwie większość badań zaczyna się od solidnej analizy danych zastanych: dotychczasowych badań, oceny aktualnego stanu wiedzy, metaanalizy artykułów innych badaczy. W biznesie tak wnikliwe podejście nie jest czasem niezbędne, jednak rekomenduję rozpoczynać projekty badawcze od choćby podstawowego researchu. To pozwala badaczowi lepiej zorientować się w temacie i kontekście, a dzięki temu formułować trafniejsze pytania, sprawniej dobierać metody badawcze i źródła danych późniejszych badań. Najczęściej wykorzystujemy desk research w analizie konkurencji. Analiza rynku z wykorzystaniem desk research to najszybszy sposób na wyciągnięcie ważnych dla biznesu wniosków. 

  Na jakie pytania możemy znaleźć odpowiedzi dzięki analizie danych zastanych? Na przykład:

  • czy to co planujemy zrobić nie zostało już zrobione przez kogoś innego
  • jaki jest aktualny stan wiedzy na dany temat
  • w jaki sposób badali ten temat inni badacze – jakie wyciągnęli wnioski, jakie narzędzie zastosowali, jakie popełnili błędy
  • czy biznes, nad którym pracujemy, ma uzasadnienie rynkowe? 
  • jaki jest kontekst ekonomiczny i społeczny tego, co robimy?
  • ile jest już takich biznesów w naszej okolicy? 
  • z jakimi trudnościami i zagrożeniami powinniśmy się liczyć?
  • co i jak robi konkurencja?
  • kim są nasi potencjalni klienci?

  I tak dalej.

  Na schemacie poniżej możecie zobaczyć cztery główne obszary, w których biznesowy desk research świetnie się sprawdza: 

  Ile kosztuje desk research? 

  To oczywiście zależy od kilku czynników. Jednak najważniejszym z nich jest czas badacza. Kiedy prowadzimy desk research samodzielnie, głównym kosztem jest nasze zaangażowanie i wysiłek. Niezbyt skomplikowany research, od etapu ustalenia celu, przez zbieranie danych, porządkowanie ich, analizy i przygotowanie raportu z wnioskami i rekomendacjami, to kilkadziesiąt godzin pracy. 

  Większość źródeł danych – jak na przykład statystyki GUS czy raporty niektórych agencji badawczych – jest ogólnodostępna i bezpłatna. Czasem za dostęp trzeba jednak zapłacić od kilkunastu do nawet kilkuset złotych. 

  Zdarza się też, że korzystamy z konsultacji ekspertów branżowych – zwłaszcza przy researchu w branży bardzo niszowej, specjalistycznej, wymagającej solidnego przygotowania. 

  Uwzględniając te wszystkie elementy, ceny desk research kształtują się zwykle od  dwóch do kilkunastu tysięcy złotych.

  Jak przeprowadzić desk research? 

  Kluczowe jest ustalenie celu – czyli sformułowanie dokładnych pytań, na które potrzebujemy znaleźć odpowiedź. Wiedząc czego szukamy, łatwiej jest dobrać właściwe źródła i ustalić kryteria dla zbieranych danych. W badaniach mamy takie powiedzenie: “Garbage in – garbage out”. Czyli: “włożysz śmiecie – wyjmiesz śmiecie”. Chodzi w nim o to, że jeśli zbierzemy dane byle jak – bez przemyślenia, bez weryfikacji, bez wcześniejszych kryteriów – to wnioski, które z nich potem wyciągniemy na etapie analiz, mogą być równie przypadkowe i byle jakie. 

  Dlatego to właśnie ustalenie celu, sformułowanie głównego pytania badawczego, na które chcemy odpowiedzieć, jest tak naprawdę najważniejszym etapem desk researchu. Wszystko, co robimy później, wynika wprost z niego.

   

   

  Źródła danych do desk research

  Tak naprawdę danych można szukać wszędzie. Zarówno wewnątrz organizacji – raporty sprzedażowe, statystyki, analizy, studia przypadków, jak i na zewnątrz – jak choćby wspomniany już wcześniej GUS, a także Eurostat. Również strony internetowe czołowychy polskich agencji badawczych dostarczają regularnych publikacji o aktualnych trendach, zjawiskach społecznych i rynkowych. 

  Warto sięgać po analizy i wypowiedzi ekspertów, raporty opracowane przez innych badaczy, zestawienia i porównania. Wartościowym źródłem takich publikacji jest serwis DeskResearch.pl – największa polska baza raportów, opracowań i analiz. 

  Niezależnie od wszystkiego, należy je weryfikować pod kątem rzetelności i aktualności; każdy raport badawczy powinien zawierać notę metodologiczną, dzięki której czytelnik będzie w stanie ocenić dobór próby badawczej i zastosowane metody i zdecydować, czy uwzględnić dane źródło w swoich analizach. 

  Potrzebujesz wsparcia w zakresie desk research? Napisz do nas i skorzystaj z konsultacji lub zleć opracowanie pełnego raportu z analizy konkurencji, rynku i odbiorców. 


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.