loader-logo

Rynek papieru i opakowań 2023

Jak radzą sobie przedsiębiorstwa w czasie post-pandemii i konfliktu zbrojnego na Ukrainie – raport z analizy rynku i trendów. 

 

Sprawdziliśmy to, a wyniki researchu udostępniamy w formie poniższego raportu. Przeanalizowaliśmy w nim aktualną sytuację i prognozy na przyszłość wraz z czynnikami wpływającymi na kierunki i dynamikę, a także szanse, zagrożenia, kierunki zmian i inspiracje biznesowe. 

Jeśli pracujesz w branży związanej z wytwarzaniem lub wykorzystaniem papieru, tektury lub opakowań – koniecznie zapoznaj się z tymi danymi:   

.
Okładka Analizy rynku opakowań

Co znajdziesz w raporcie?

1. Wielkość rynku papieru i opakowań

2. Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów

3. Najważniejsze kierunki zmian

4. Omówienie kluczowych czynników wpływających na rynek  wraz z możliwymi scenariuszami przyszłości

5. Analiza regulacji prawnych i harmonogram wprowadzania kolejnych dyrektyw unijnych, oraz ich możliwe konsekwencje

6. Czynniki konsumenckie – potrzeby odbiorców, najważniejsze trendy, kluczowe działania odgórne i oddolne

7. Perspektywy dla biznesu 

8. Kluczowe insighty poparte danymi

9. Inspiracje marketingowe i komunikacyjne

Rynek papieru i opakowań w liczbach:

266.7 MLD USD

taką wartość osiągnął rynek opakowań ekologicznych w roku 2020.

404,96 USD

na tyle prognozowana jest w roku 2026.

3,87%

tak prognozowano roczną stopę wzrostu (CAGR) rynku opakowań papierowych i kartonowych za okres 2021-2026.

4,1%

prawdopodobnie taka będzie realna, zaktualizowana wysokość CAGR po uwzględnieniu nowych danych.

178 milionów ton

to z kolei globalny popyt na tekturę falistą w 2021 roku. W ciągu najbliższej dekady wzrośnie o ponad 30%, osiągając 226 milionów ton do 2032 roku.

Tempo rozwoju tego rynku jest zatem znacznie szybsze, niż analitycy spodziewali się jeszcze dwa lata temu!
Spośród wszystkich rodzajów materiałów, to właśnie papier przyniesie najwyższy przychód producentom opakowań
Wykres ilustrujący Spośród wszystkich rodzajów materiałów, to właśnie papier przyniesie najwyższy przychód producentom opakowań, gdzie Papier to 7,6%
Wykres Co wpływa na sytuację rynkową: czynniki prawne, ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, technologiczne i polityczne
Rozumiejąc rynek, znając kluczowe czynniki na niego wpływające, możemy niemal przewidywać przyszłość –
a na pewno lepiej się na nią przygotować. 

Trendy rynkowe

Trendy konsumenckie i biznesowe wpływają na rynek wielokierunkowo. Wynikając, lub przyczyniając się do kształtowania postaw społecznych, mogą w zauważalny sposób kształtować nie tylko popyt, ale i podaż; prowadząc do nacisków prawnych czy technologicznych modelują charakter rynku i dynamikę jego rozwoju. 

Co to oznacza dla podmiotów gospodarczych? Że monitorowanie, a przede wszystkim zrozumienie trendów wpływających na dany rynek jest niezbędne dla skutecznego zarządzania firmą i marką.

→ Megatrend #1: rosnąca świadomość ekologiczna

Wzrastająca troska o ochronę środowiska ze strony konsumentów może mieć kluczowe znaczenie dla producentów opakowań. Aktywne poszukiwanie i preferowanie produktów pakowanych w sposób przyjazny środowisku coraz częściej wymusza na producentach
i dystrybutorach wybór recyklingowalnych opakowań kartonowych. Przesunięcie preferencji konsumenckich staje się bodźcem dla innowacji i stymuluje popyt oraz podaż danego typu opakowań.

przedstawienie graficzne idei Zero waste
Megatrend #2: styl życia instant

→ Megatrend #2: styl życia instant

Z drugiej strony zmiana stylu życia współczesnych społeczeństw prowadzi do wzrostu popytu na opakowania plastikowe. Popularyzacja zakupów online – również spożywczych – i wydłużenie łańcucha transportu od producenta do konsumenta wymusza lepsze zabezpieczenie zawartości przed zniszczeniem oraz wpływem czynników zewnętrznych: mikroorganizmów, temperatury itd.

→ Megatrend #3: inicjatywa prawna UE

“Dyrektywa plastikowa” i podobne regulacje na skalę unijną i poszczególnych krajów, będą wywierać coraz silniejszą presję na producentów i dystrybutorów. Ich celem jest ograniczenie ilości odpadów, zwłaszcza plastiku, oraz zwiększenie skali recyklingu.

 

Megatrend #3: inicjatywa prawna UE
Megatrend #4: pandemia i jej skutki

→ Megatrend #4: pandemia i jej skutki

Pandemiczne obostrzenia sanitarne przyhamowały dotychczasowe dążenia do pozbycia się produktów jednorazowego użytku. Przesunięciu uległy priorytety społeczne, a wraz z nimi – granica wrażliwości ekologicznej. Ten trend, wraz z megatrendem #3, działają zatem na rynek w kierunku przeciwnym niż pozostałe.

→ Megatrend #5: wojna w Ukrainie a ceny i dostępność surowców

Przerwanie łańcuchów dostaw, wzrost cen surowców – głównie celulozy oraz cen energii wpływają negatywnie na rentowność firm z branży papieru i opakowań.

Megatrend #5: wojna w Ukrainie a ceny i dostępność surowców
Megatrend #6: opakowania ready-to-sell / retail-ready packaging, shelf-ready packaging

→ Megatrend #6: opakowania ready-to-sell / retail-ready packaging, shelf-ready packaging

To istotny element handlu detalicznego – ułatwia producentom i sprzedawcom proces dystrybucji i ekspozycji towarów. Gotowe do ustawienia na półkach sklepowych – zwłaszcza wielkopowierzchniowych – opakowania zbiorcze obniżają koszty pracy związanej z zatowarowaniem i zwiększają dostępność towarów dla konsumenta.

Wszystkie te trendy i czynniki wpływu pozostają ze sobą w złożonych relacjach, zależnie od okoliczności stymulując lub hamując rozwój rynku.Rozumiejąc ich podłoże, kierunek 
i dynamikę możemy przewidywać dalsze zmiany, monitorować potencjalne zagrożenia i szanse ekonomiczno – marketingowe.

Chcesz wiedzieć wiecej?

O rapocie

Raport “Rynek papieru i opakowań 2023” powstał w oparciu o trzy kluczowe techniki zbierania danych: 

Różnica między Desk research, forecast i foresight

Kto za tym stoi?

Raport opracował zespół JCD Research –  firmy konsultingowo-badawczej, która wyrosła przy software house i studiu projektowym JCD

Od ponad dziesięciu lat zmieniamy innowacyjne pomysły w aplikacje i serwisy internetowe. Naszym priorytetem jest zrozumienie biznesu i potrzeb, stojących za projektem. Łączymy techniki kreatywne z podejściem empirycznym wierząc, że tylko prawdziwe poznanie istoty problemu pozwala na współtworzenie z klientem rozwiązań, budujących dobre doświadczenia użytkowników i przewagi konkurencyjne dla organizacji. Dlatego słuchamy, analizujemy, rozmawiamy.

Więcej informacji na temat oferty analityczno-badawczej: https://jcd.pl/analiza-i-strategia

Potrzebujesz podobnej analizy do swojej branży?

Potrzebujesz badań?

Nie wiesz, od czego zacząć?
Umów się na bezpłatną konsultację!

Umów się!