loader-logo

Badania, analizy i strategie,
które wspierają Twój biznes.

Poznaj nas

zdjęcie zespołu omawiającego projekt

Jesteśmy firmą konsultingowo-badawczą, która wyrosła przy software housie i studiu projektowym JCD.pl

Od ponad dziesięciu lat zmieniamy innowacyjne pomysły w aplikacje i serwisy internetowe. Naszym priorytetem jest zrozumienie biznesu i potrzeb, stojących za projektem. Łączymy techniki kreatywne z podejściem empirycznym wierząc, że tylko prawdziwe poznanie istoty problemu pozwala na współtworzenie z klientem rozwiązań, budujących dobre doświadczenia użytkowników i przewagi konkurencyjne dla organizacji. Dlatego słuchamy, analizujemy, rozmawiamy.

Czerpiemy z podejść Agile, Lean Startup, Google Design Sprint, Design Thinking, Customer Development oraz psychologii poznawczej i psychologii zachowań konsumenckich, uzupełniając je autorskimi metodami analizy założeń projektowych. 

Doświadczenie w biznesie łączymy z kompetencjami badawczymi, wypracowanymi dzięki pracy akademickiej i kooperacji z jednostkami naukowymi. 

 

Dzięki solidnemu zapleczu technologicznemu i projektowemu naszej firmy-matki, zwinnie wspieramy naszych klientów nie tylko w fazie analityczno-badawczej, ale zapewniamy również wdrożenia: projektowanie UI/UX oraz kodowanie stron i aplikacji. Towarzyszymy Ci w pełnej ścieżce rozwoju produktu – od pomysłu do pozyskania użytkowników! 

Kariera

Dołącz do nas już dziś!

Analityk marketingowy

z mocnym backgroundem ilościowym, znający pakiety analityczne, Google Analytics, Google Trends, znający rynek.

Badacz rynku

znający pakiety R/SPSS/STATISTICA, analityk, jasno formujący swoje myśli, znający klientów lepiej niż oni sami.

UI/UX designer

doświadczony w projektowaniu interfejsów mobilnych i webowych, znający zasady UX, potrafiący pytać "dlaczego?".

Analityk marketingowy

z mocnym backgroundem ilościowym, znający pakiety analityczne, Google Analytics, Google Trends, znający rynek.

Badacz rynku

znający pakiety R/SPSS/STATISTICA, analityk, jasno formujący swoje myśli, znający klientów lepiej niż oni sami.

UI/UX designer

doświadczony w projektowaniu interfejsów mobilnych i webowych, znający zasady UX, potrafiący pytać "dlaczego?".