loader-logo

Badania, analizy i strategie,
które wspierają Twój biznes.

Badania UX i testy użyteczności

Zbadamy potrzeby Twoich klientów, sprawdzimy wypracowane rozwiązania i wyciągniemy wnioski, które pozwolą zrozumieć użytkowników, zweryfikować założone cele biznesowe i ustalić priorytety.

Projektowanie i optymalizacja UX

Opracujemy koncepcję i stworzymy funkcjonalny produkt w oparciu o strategie, analizę danych i audyt UX. Pomożemy w modyfikacji nawigacji, architektury informacji czy warstwy wizualnej istniejącego produktu.

Badania marketingowe

Przeprowadzimy analizę rynku oraz badania jakościowe i ilościowe wśród Twoich klientów. Przygotujemy strategię z rekomendacjami działań marketingowych w oparciu o potrzeby klientów i Twoje cele biznesowe.

Badania UX i testy użyteczności

Zbadamy potrzeby Twoich klientów, sprawdzimy wypracowane rozwiązania i wyciągniemy wnioski, które pozwolą zrozumieć użytkowników, zweryfikować założone cele biznesowe i ustalić priorytety.

Projektowanie i optymalizacja UX

Opracujemy koncepcję i stworzymy funkcjonalny produkt w oparciu o strategie, analizę danych i audyt UX. Pomożemy w modyfikacji nawigacji, architektury informacji czy warstwy wizualnej istniejącego produktu.

Badania marketingowe

Przeprowadzimy analizę rynku oraz badania jakościowe i ilościowe wśród Twoich klientów. Przygotujemy strategię z rekomendacjami działań marketingowych w oparciu o potrzeby klientów i Twoje cele biznesowe.

Narzędzia i techniki badawcze

Poznaj nasze techniki badawcze i rozpocznijmy współpracę!

Persony

Narzędzie określające profil idealnego klienta lub użytkownika

Desk research

Analiza rynku i konkurencji w oparciu o dane zastane

IDI

Pogłębione wywiady indywidualne z użytkownikami w oparciu o ustrukturyzowane scenariusze

CAWI

Badania ilościowe w formie internetowych ankiet

User journey maps

Analiza ścieżek zakupowych klienta, jego doświadczeń w procesie lub w trakcie interakcji z produktem

Onboarding workshop

Zrozumienie modelu biznesowego i oczekiwań klienta w ramach warsztatu kreatywnego

Laboratorium użyteczności

Badanie użyteczności produktu cyfrowego z użytkownikami

Grupy fokusowe

Swobodne dyskusje grupowe prowadzone według ustrukturyzowanego scenariusza

Audyt UX

Ocena produktu cyfrowego w zakresie użyteczności, intuicyjności, architektury informacji i sposobów komunikacji z użytkownikami.

Card sorting

Projektowanie intuicyjnej architektury informacji dla aplikacji i stron internetowych

Analityka webowa

Analiza danych w oparciu o narzędzia analityczne (m.in. Google Analytics, HotJar)

Tajemniczy klient

Niejawne badanie jakościowe w naturalnych warunkach, dostarczające rzeczywiste i obiektywne dane

Persony

Narzędzie określające profil idealnego klienta lub użytkownika

User journey maps

Analiza ścieżek zakupowych klienta, jego doświadczeń w procesie lub w trakcie interakcji z produktem

Audyt UX

Ocena produktu cyfrowego w zakresie użyteczności, intuicyjności, architektury informacji i sposobów komunikacji z użytkownikami.

Desk research

Analiza rynku i konkurencji w oparciu o dane zastane

Onboarding workshop

Zrozumienie modelu biznesowego i oczekiwań klienta w ramach warsztatu kreatywnego

Card sorting

Projektowanie intuicyjnej architektury informacji dla aplikacji i stron internetowych

IDI

Pogłębione wywiady indywidualne z użytkownikami w oparciu o ustrukturyzowane scenariusze

Laboratorium użyteczności

Badanie użyteczności produktu cyfrowego z użytkownikami

Analityka webowa

Analiza danych w oparciu o narzędzia analityczne (m.in. Google Analytics, HotJar)

CAWI

Badania ilościowe w formie internetowych ankiet

Grupy fokusowe

Swobodne dyskusje grupowe prowadzone według ustrukturyzowanego scenariusza

Tajemniczy klient

Niejawne badanie jakościowe w naturalnych warunkach, dostarczające rzeczywiste i obiektywne dane