loader-logo

Dlaczego audyt UX jest tak ważny?

Spis Treści

  Analiza UX, zwana też audytem użyteczności, jest niezbędnym elementem pozwalającym rozwiązywać problemy jeszcze na etapie tworzenia produktu. Innymi słowy, jest to faza badawcza, podczas której analizujesz potencjalną grupę odbiorców, zachowania użytkowników – ich potrzeby, problemy, nawyki i motywacje, a następnie w kontekście tychże potrzeb oceniasz własne rozwiązania i starasz się uwzględnić je w projekcie produktu i jego strategii. 

  W weryfikacji założeń i wymagań dotyczących produktu pomogą Ci różne metody badawcze, takie jak np. wywiady z potencjalnymi użytkownikami, lub testy użyteczności. Analiza użytkowników, właściwy projekt graficzny, architektura informacji, funkcjonalność i użyteczność serwisu, zamieszczane treści, i wiele, wiele innych pozwolą Ci stworzyć produkt, który będzie zoptymalizowany pod kątem oczekiwań użytkowników. A to wszystko sprawdzi się nie tylko na etapie przygotowań do wdrożenia nowego produktu, ale również w momencie, gdy pracujesz nad istniejącym produktem i starasz się odkryć jego ewentualne słabe i mocne strony.

  Dlaczego analiza UX jest tak ważna?

  Podejście metodyczne w analizie użyteczności pozwala kompleksowo zrozumieć zachowania użytkowników, dostarczając informacji, jak np. w jaki sposób użytkownicy wykonują poszczególne zadania, rozwiązują własne problemy, osiągają założone cele? Jakie mają problemy i obawy, co jest dla nich mylące? A także – w czym znajdują wartość i co uznają za pomocne? I wiele innych. Tak zebrane w trakcie badań dane pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji projektowych oraz minimalizują ryzyko podjęcia nieuzasadnionych lub błędnych założeń.

  Z kolei zupełne pominięcie analizy badawczej może nieść za sobą poważne konsekwencje dla produktu. Wyobraź tylko sobie, że poświęcasz mnóstwo czasu i pieniędzy na projekt, angażujesz mnóstwo pracowników w tworzenie produktu, którego finalnie nikt nie chce używać. Ale cóż …skąd miałeś wiedzieć, czy produkt zaspokaja potrzeby użytkowników – jeśli nie poświęciłeś ani trochę czasu na zrozumieniu ich problemów?

  Oprócz tego, istnieje znacznie więcej powodów, dla których warto uwzględnić audyt UX na etapie tworzenia produktu. Analiza użyteczności umożliwia:

  • zweryfikować hipotezy i założenia dotyczące produktu na wczesnym etapie;
  • zbadać benchmarki i ofertę konkurencji;
  • zdefiniować grupy potencjalnych użytkowników, ich potrzeby, oczekiwania i obawy;
  • tworzyć produkty wartościowe i funkcjonalne dla użytkowników;
  • zrozumieć i określić wskaźniki rentowności i zwrot z inwestycji (ROI) działań UX.
  540_360_fit_original_99_pyavak

  Metody badawcze

  Analiza użyteczności obejmuje szeroki zakres technik badawczych, które można stosować na różnych etapach cyklu produktu, w tym: analizę konkurencji i grup docelowych, ankiety i kwestionariusze, tworzenie person i scenariuszy użytkowników, map empatii, a także wdrażanie metod oceniania, takich jak np. testy A/B lub testy użyteczności. Każda z wymienionych technik może być wykorzystana do osiągnięcia różnych celów – oczywiście zależnie od wymagań, obostrzeń i zaleceń dotyczących twojego projektu. Pamiętaj jednak, że wybór i zastosowanie właściwej techniki badawczej może przybliżyć Cię o krok do stworzenia wysokiej jakości produktu, który spełni oczekiwania użytkowników.

  Jeśli masz ograniczony budżet lub niewystarczającą ilość czasu by przeprowadzić kompleksowe badania UX, rozważ zastosowanie przynajmniej niektórych z następujących metod badawczych:

  • Lean UX – projektuj rozwiązania w formie MVP (Minimum Viable Product) – o MVP aplikacji mobilnych pisaliśmy tutaj: https://jcd.pl/ile-kosztuje-aplikacja-mobilna ;
  • Analiza Guerrilla, określana mianem partyzanckich badań użyteczności – prowadź badania i wywiady z użytkownikami, które zapewnią Ci doskonały wgląd w potencjalnych użytkowników i twój produkt;
  • Ocena heurystyczna interfejsu – sprawdź interfejs użytkownika i oceń jego zgodność z zasadami użyteczności, aby wcześnie wykryć i naprawić ewentualne problemy z użytecznością produktu;
  • Hipotetyczne persony – stwórz hipotetyczne profile użytkowników w oparciu o przyjęte założenia.

  Podsumowanie

  Każda strategia, zarówno biznesowa, jak i produktowa, powinna mieć na uwadze odbiorców i ich potrzeby. Dlatego też, rolą analizy użyteczności jest zapewnienie, że produkt oraz jego funkcjonalność będą podporządkowane użytkownikowi i jego potrzebom.

  Wdrożenie skutecznych i odpowiednich metod badawczych pozwoli Ci podejmować właściwe decyzje w oparciu o informacje pozyskane od użytkowników. Z kolei dzięki temu, będziesz w stanie stworzyć zoptymalizowany produkt, który spełni potrzeby użytkowników i dostarczy im wartościowych doświadczeń.


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.